مته تیزکن

گروه صنعتی ذبیحی

مته تیزکن

حرفه ای

ماشین های مته تیز کن

مته تیز کن

یک جایگزین واقعی حتی برای ماشین های بزرگتر و گرانتر، یک دستیار ضروری و تجهیز اساسی برای کاهش هزینه ها می باشد

با استفاده از این ماشین، <h2>مته تیزکردن</h2> و تنظیم مته ها چنان آسان است که هر شخصی قادر به سنگ زنی انواع مته ها در هر زوایه دلخواهی خواهد بود

سیستم نگهدارنده، بالاترین دقت و تقارن را در لبه های برشی ایجاد خواهد کرد

یک طراحی مفهومی که به خوبی بر روی آن فکر شده است

با قابلیت تعویض تمام قطعات قرار گرفته بر روی دستگاه، امکان استفاده در سال های متمادی برای شرکت شما فراهم خواهد کرد

مته تیزکن

01

برای اولین بار در ایران

02

مته تیز کن

حرفه ای با قابلیت تیز کردن مته 3 تا 60 میلی متر

03

ماشین سنگ زنی مته در نوع خود بی نظیر است.

04

ساختار مستحکم

05

دقت بسیار بالا

 

06

ابعاد کوچک

ماشین های مته تیز کن

یک جایگزین واقعی حتی برای ماشین های بزرگتر و گرانتر، یک دستیار ضروری و تجهیز اساسی برای کاهش هزینه ها می باشد

با استفاده از این ماشین، <h2>مته تیزکردن</h2> و تنظیم مته ها چنان آسان است که هر شخصی قادر به سنگ زنی انواع مته ها در هر زوایه دلخواهی خواهد بود

سیستم نگهدارنده، بالاترین دقت و تقارن را در لبه های برشی ایجاد خواهد کرد

یک طراحی مفهومی که به خوبی بر روی آن فکر شده است

با قابلیت تعویض تمام قطعات قرار گرفته بر روی دستگاه، امکان استفاده در سال های متمادی برای شرکت شما فراهم خواهد کرد

ماشین مته تیزکن

یک جایگزین واقعی حتی برای ماشین های بزرگتر و گرانتر، یک دستیار ضروری و تجهیز اساسی برای کاهش هزینه ها می باشد. با استفاده از این ماشین، مته تیزکردن و تنظیم مته ها چنان آسان است که هر شخصی قادر به سنگ زنی انواع  مته ها در هر زوایه دلخواهی خواهد بود. سیستم نگهدارنده، بالاترین د قت و تقارن را در لبه های برشی  ایجاد خواهد کرد. یک طراحی مفهومی که به خوبی بر روی آن فکر شده است.با قابلیت تعویض تمام قطعات قرار گرفته بر روی دستگاه، امکان استفاده در سال های متمادی برای شرکت شما فراهم خواهد کرد. مته تیزکن حرفه ای با قابلیت تیزکردن مته 3 تا 60 میلی متر ماشین سنگ زنی مته در نوع خود بی نظیر است. با ساختار مستحکم، دقت بسیار بالا و همچنین ابعاد کو چک، یک جایگزین واقعی حتی برای ماشین های بزرگتر وگرانتر، یک دستیارضروری و تجهیز اساسی برای کاهش هزینه هامی باشد.

گروه صنعتی ذبیحی
برای ارسال پیام در واتس اپ کلیک کنید